ภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนออมแห่งชาติ

ภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนออมแห่งชาติ

วันที่ 2 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัดครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการทีเกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานในด้านการสมัครสมาชิกกองทุนออมแห่งชาติในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน 2562 และเป็นการรับฟังปัญหาอุปสรรคการขับเคลื่อนกองทุนออมแห่งชาติ (กอช) ในระดับพื้นที่ของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการทำงานของกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายได้เร่งดำเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.