ภูเก็ตขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ภูเก็ตขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 7 / 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โอกาสนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกของจังหวัดภูเก็ตโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ ในช่วงพระราชพิธีอันเป็นมหามงคลยิ่ง ระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง และ ระหว่างเดือนเมษายน 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 ขอเชิญ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมตั้งโต๊ะหมู่ ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะหรือประดับตราสัญลักษณ์พร้อมธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์ตามอาคารสถานที่และบ้านเรือน เพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ผวจ.ภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 1-2 และ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ วัดท่าเรือ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
สำหรับกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:00 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร
เวลา 09:00 -17:00 น.รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดพระทอง โดยมีจิตอาสาเฉพาะกิจในกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรม การแต่งกายผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นจิตอาสา:เครื่องแบบจิตอาสา/ประชาชนทั่วไป:เสื้อสีเหลือง

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 (ช่วงแรกเวลา 08:40 – 12:00 น./ ช่วงที่ 2 เวลา 16:10-22:00 น.)
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้จิตอาสาเฉพาะกิจใน 7 กลุ่มงานและประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาครับชมพระราชพิธีพร้อมกับกรุงเทพมหานคร การแต่งกายจิตอาสา:เครื่องแบบจิตอาสา/ประชาชนทั่วไป:เสื้อสีเหลือง

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดีด้วย หัวใจ” พัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองบางใหญ่ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ณ ลานจอดรถโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และกำหนดจัดกิจกรรม 1 ถนน 1 จังหวัดดำเนินการในพื้นที่ถนนภูเก็ตถึงปลายแหลมสะพานหินระยะทาง 1,060 เมตร รวมทั้งกำหนดพัฒนาสวนสาธารณะบริเวณปลายแหลมสะพานหินด้วย โอกาสนี้ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

และเวลา 16:00 – 17:50 น. พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับกรุงเทพมหานคร โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนและจิตอาสาเฉพาะกิจใน 7 กลุ่มงานเข้าร่วมพิธีด้วย
การแต่งกาย ข้าราชการ:เครื่องแบบเต็มยศสายสะพายชั้นสูงสุด สวมหมวก/ประชาชน:เสื้อเหลือง/จิตอาสา:เครื่องแบบจิตอาสา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร ชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดท่าเรือ อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

และในระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 มีการจัดแสดงมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.