ญาติพี่น้องร่วมส่งทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

ญาติพี่น้องร่วมส่งทหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานในพิธีให้โอวาททหารใหม่ผลัดที่ 1/2562 ที่จะเดินทางไปปฏิบัติบัติหน้าที่ยังหน่วยทหารต่าง ๆ โดยมี พ.อ. ศุภชัย ไตรยางค์ สัสดีจังหวัดภูเก็ต ทหารใหม่ผลัดที่1/2562 และครอบครัวญาติพี่น้องทหารใหม่เข้าร่วม

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติรูปแบบใหม่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประชาชนและความมั่นคงของชาติโดยตรงทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงกลาโหมต้องเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้มีความพร้อม รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน แต่ด้วยความต้องการทหารกองประจำการอย่างมีจำกัด กระทรวงกลาโหมจึงไม่สามารถที่จะรับชายไทยทุกคนเข้ามาเป็นทหารกองประจำการได้ทั้งหมด จำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจเลือกฯ เพื่อให้ได้ทหารกองเกินที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้การเข้ารับราชการทหารกองประจำการนั้น นอกจากจะได้รับสิทธิต่าง ๆ จากทางราชการอย่างครบถ้วนแล้ว กระทรวงกลาโหมยังเปิดโอกาสให้ได้เข้ารับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และก่อนปลดออกจากกองประจำการ ยังมีการฝึกวิชาชีพให้หลากหลายสาขาอาชีพเพื่อให้ทุกคนได้มีวิชาชีพติดตัว สามารถประกอบอาชีพเมื่อได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนต่อไป

สำหรับในวันนี้ มีทหารกองประจำการจำนวน 231 นายแบ่งเป็นทหารบก 181 นาย ทหารเรือ 25 นายและทหารอากาศ 25 นาย ซึ่งบรรยากาศการส่งลูกหลานทหารใหม่ในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.