การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง

การฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง

วันที่ 1 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุม กศน. อ. เมืองภูเก็ต พลตรีเพชรงค์ สิทธิด่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติโดยมีพันเอกพิชิต แกมนิรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาก่อการร้ายและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พันเอกพิชิต กล่าวว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงไซเบอร์และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามดังกล่าวให้มีความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านพลตรีเพชรงค์ กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมในวันนี้ถือว่า มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหลักการและขึ้นตอนการปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกันและยับยั้งแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ณ ที่นี้นับว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าและจะเป็นพลังอันสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเกิดประโยชน์สูงสุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.