ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

เวลา 09.30 น. วันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมี นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา เข้าร่วม

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เข้าสู่วันที่ 5 ของการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ของจังหวัดภูเก็ต พบข้อมูลยอดสะสมของการดำเนินการตามมาตรการ 10 ข้อหาหลักพบว่ามีผู้กระทำผิดในข้อหาไม่มีใบขับขี่สูงมาก ในเรื่องนี้ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รายงานว่าสถิติการจับกุมผู้ไม่มีใบขับขี่ส่วนใหญ่ผู้กระทำผิด เป็น กลุ่มเยาวชนที่ออกมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแต่ไม่นำใบขับขี่มาจึงทำให้สถิติการจับกุมในข้อหานี้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่ารถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ ไม่มีการทำพ.ร.บ.รถยนต์ซึ่งทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นได้ จากพ.ร.บ.รถยนต์ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิที่พึงได้จากพ.ร.บ.รถยนต์

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พบว่ายังคงมีจุดแข็งในเรื่องของที่พัก ที่มี มาตรฐานและ ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะทะเลที่มีความสวยงาม ดังนั้นการวางแผนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันเพื่อรักษายุทธศาสตร์ ภูเก็ต ยังคงเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวระดับโลกต่อไป

นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า วันที่ 5 ของการรณรงค์ ( 15 เมษายน 2562) พบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ปัจจัยเสี่ยง คือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปฏิบัติตาม กฎจราจร มีความประมาท ตัดหน้ากระชั้นชิด จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
สำหรับผลการดำเนินงานของวันที่ 15 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุรวม 4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ครั้ง,อำเภอกระทู้ 1 ครั้ง และอำเภอถลาง 2ครั้ง พบว่ารถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด พฤติกรรมเสี่ยงคือ ขับตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่สวมหมวกนิรภัย
ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้เปิดจุดตรวจร่วม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดจังหวัดภูเก็ต มี 3 อำเภอ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกอำเภอ รวม 12 จุด ผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 398 คน

ส่วนผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ในจุดตรวจทั้ง 3 อำเภอ เรียกตรวจรถจำนวน 7,743คัน ผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎจราจร 10 ข้อหาหลัก จับกุม ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,030 ราย ,ไม่มีใบขับขี่ 765 ราย ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 170 ราย,ขับรถย้อนศร 83ราย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 79 ราย, แซงในที่คับขัน 78 ราย, ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 74ราย
,ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 55 ราย,เมาสุรา 52 ราย และความเร็วเกินกำหนด 34 ราย

และในส่วนของอุบัติเหตุทางทะเล เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยในวันที่ 15 เมษายน 2562 มีเรือเข้า-ออก 1,152 เที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวรวม 32,582 แบ่งเป็น เรือเข้าจำนวน 580 เที่ยว ผู้โดยสาร 163,87 คน และเรือออกจำนวน 572 เที่ยว ผู้โดยสาร 16,196คน พบว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.15 เมื่อเทียบกับวันเดียวกันในปี 2561

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า
ข้อมูลในช่วงเทศกาลสงกรานต์พบนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบินมีสถิติที่ลดลงแต่พบว่าการท่องเที่ยวทางทะเลมีสถิติที่เพิ่มขึ้นโดยคาดว่าเกิดจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาทัศนาจร แบบไปกลับใน 1 วัน ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและกลับไปพักค้างคืนในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือพังงาอย่างไรก็ตามจากข้อมูลดังกล่าวจะได้นำไปสู่การวางแผนการประชาสัมพันธ์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลอื่นๆ ต่อไป

ด้านนายไพฑูรย์ ศิลปวิสุทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาภูเก็ต กล่าวว่า พ.ร.บ.รถยนต์หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับเป็นสิ่งที่รถทุกคันต้องมี เพราะมีความสำคัญของการทำประกันเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้รถถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ควรจะได้รับการดูแลการรักษาพยาบาลในทุกกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยหากรถคันใดไม่มี พ.ร.บ.รถ จะมีความผิดตามกฎหมาย โดยโทษสูงสุดคือปรับ 10,000 บาท โอกาสนี้จึงขอความร่วมมือจิตอาสาที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนดำเนินการจัดทำพ.ร.บ.รถทุกประเภทให้เรียบร้อยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และรักษาสิทธิในการ ได้รับการดูแลด้านค่ารักษาพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ สำหรับการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (จ่ายโดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถ และรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน ดังนี้ กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะจ่าย 35,000 บาท/คน) พร้อมอยากขอเสนอให้จุดตรวจ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการดำเนินการตรวจ ตามมาตรการ 10 ข้อหาหลักได้เพิ่มการตรวจเข้มในเรื่องของพ.ร.บ.ของรถ
ด้วย

ด้านตัวแทนจิตอาสา กล่าว จิตอาสาพร้อมช่วยสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับจังหวัดภูเก็ต พร้อมลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจร ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.