แถลงข่าวสนทนาสารพันการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครั้งที่ 3/2562

แถลงข่าวสนทนาสารพันการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครั้งที่ 3/2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวสนทนาสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ครั้งที่ 3/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้แทนจากภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวถึงประเด็นที่จะแถลงข่าว ต่อพี่น้องสื่อมวลชน ในครั้งนี้ มีประเด็นประกอบด้วย การสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ “ตักบาตรสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ บริเวณเลในเมือง สวนสาธารณะสะพานหิน,ศูนย์การค้าไลม์ไลท์และบริเวณถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 06:00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและแม่ชี 139 รูปร่วมสักการะและสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์/ร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ณ บริเวณเลในเมืองสวนสาธารณะสะพานหิน จากนั้นในเวลา 17:00 – 20.00 น. ศูนย์ การค้าไลม์ไลท์ภูเก็ตร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมสงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2562 สงกรานต์ถนนดีบุก ณ บริเวณศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

งานที่ 2 งาน Water Festival 2019 ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17:00- 22:00 น. เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) และเจ้าของบ้าน ถนนดีบุก ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีไทยอย่างดีงามกับงาน “Water Festival 2019” เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยเพื่อร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามเล่นน้ำแบบปะพรม จากมงคลที่ปลายนิ้ว 2562 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อยู่เย็นเป็นสุข” สร้างการเรียนรู้ส่งเสริมและสืบสานมรดกไทยสู่คนไทยและสากล ณ ถนนดีบุก ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสัมผัสกลิ่นอายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยที่อบล้อมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศไทยให้เกิดความรู้สึกประทับใจและซึมซับประเพณีอันทรงคุณค่ามีไว้ตลอดไป ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันทำให้จังหวัดภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนโดยจัดเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ฝ่ายปกครอง,สำนักปลัดเทศบาล,และอปพร.ในสังกัดศูนย์อปพร.เทศบาลนครภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณประตูทางเข้าสวนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดภูเก็ต ถนนวิรัชหงษ์หยกอุทิศและ ถนนสายวัดนาคา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและป้องกันอุบัติเหตุในช่วงประเพณีสงกรานต์ ทั้งนี้หากพบเห็นเหตุร้ายเหตุด่วนแจ้งได้ที่โทร.สายด่วน 199 และสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ตโทร 1133 ตลอด 24 ชั่วโมง
กิจกรรมที่ 3 เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต กำหนดจัดแข่งขันกีฬาตกปลาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตชั้น 3, ชมรมกีฬาตกปลาภูเก็ต,ร้าน 7 Seas Pro Shop ,ร้านโอเชี่ยนสปอร์ต,ร้านSEA Jay ,ร้านนาในฟิชชิ่งและร้านคันหยกโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 076214306 ต่อ 312

และเรื่องที่ 4 การให้บริการสำรองงบ ประมาน ช่วงเปิดเทอมของสถานธนานุบาล หรือโรงรับจำนำโดย นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียน เทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินการมาตรการเกี่ยวกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครภูเก็ต ในการเตรียมสำรองเงิน 90 ล้านบาทพร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อต้อนรับเปิดเทอมให้แก่ประชาชนผู้รับบริการในอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยเริ่มระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยออกเป็น 2 ช่วงคือเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือนและเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน

สำหรับประเด็นสุดท้ายของการแถลงข่าวคือการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ(วันเช้งเม้ง) ประจำปี 2562 โดยในเรื่องนี้นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ (วันเช้งเม้ง)ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม- 7 เมษายน 2562 ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีนโดยจะมีการพบปะรวมตัวกันของญาติพี่น้องกราบไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการจุดธูปเทียนเซ่นไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทอง ณ สุสานเขารัง ซอยสุขสันติ ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตซึ่งมีศพของบรรพบุรุษมากกว่า 6,000 หลุม (บ่อง)มีประชาชนเดินทางกลับมาประกอบพิธีไม่น้อยกว่า 30,000 คน เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้จัดระเบียบการจราจรรักษาความปลอดภัยรวมถึงเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยที่เกิดจากการเผาหญ้าที่ ลูกหลานร่วมกันทำความสะอาดสุสานบรรพบุรุษที่อาจจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ พร้อมกันนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดโครงการตรวจตราดูแลความปลอดภัยเฝ้าระวังเหตุอัคคีภัยในช่วงเทศกาลไหว้บรรพบุรุษ (เช้งเม้ง) ประจำปี 2562 โดยทำงานร่วมกันระหว่างงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงานเทศกิจ,ฝ่ายปกครอง,สำนักปลัดเทศบาล,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,สำนักการช่างและกองวิชาการและแผนงานปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม -7 เมษายน 2562 ทั้งเรื่องของการลงพื้นที่ไปปรับผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจร ,จัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรักษาความสะอาด,จัดเจ้าหน้าที่ทำการ จัดเก็บผลเศษกิ่งไม้เศษหญ้าบริเวณถนนและระวังอัคคีภัยบริเวณสถานที่ประกอบพิธี พร้อมจัดรถน้ำไว้บริการตลอดเทศกาล

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เดินทางไปประกอบพิธีไหว้ บรรพบุรุษสุสานเขารังเทศบาลนครภูเก็ตจึงมีความจำเป็นต้องจัดการจราจร โดยการเดินรถทางเดียว ซอยสุขสันต์ติดตั้งแต่หน้าสดศรีอพาร์ทเม้นท์ 2 -ร้านอบสมุนไพร ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม- 7 เมษายน 2562 เวลา 06:00 -19:00 น.โดยได้จัดสถานที่จอดรถไว้บริการ ณ บริเวณพื้นที่ว่างสำนักปฏิบัติธรรมไตรลักษณ์ และทางด้านซ้ายของถนนซอยสุขสันติ พร้อมมีรถรับส่งไว้บริการ อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่เผาขยะและเศษวัสดุทุกชนิดและช่วยกันสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือนชุมชนและจุดที่มีความเสี่ยงจะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้ง หากพบเห็นเหตุเพลิงไหม้แจ้งได้ที่โทร.สายด่วน 199 และ 076211111 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.