กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562

วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ” เพื่อ สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ให้กับประชาชน ที่มาร่วมงาน โดยการออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัย และอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า แจกแผ่นปลิวคาถา 5 ย. คือ 1) อย่าแหย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ 2) อย่าเหยียบหางเหยียบหัวเหยียบตัวเหยียบขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ 3) อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4) อย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร 5) อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ การจัดนิทรรศการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ให้กับประชาชนส่วนราชการที่มาร่วมงาน กิจกรรมการเล่นเกมตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล ของที่ระลึก

จากการทดสอบด้วยคำถามประชาชนผู้ร่วมงานเข้าใจวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีความสนใจเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นอย่างดี โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำ (rabies, hydrophobia) เกิดจากลิสซาไวรัส (lyssavirus) ได้แก่ ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (rabies virus) และลิสซาไวรัสค้างคาวออสเตรเลีย (Australian bat lyssavirus) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท จากการได้รับเชื้อไวรัสจากน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ เช่น แมว หนู ลิง ค้างคาว กระต่าย และที่พบได้บ่อยที่สุดคือ สุนัข เชื้อพิษสุนัขบ้ามีระยะเวลาฟักตัวระหว่าง 2-8 สัปดาห์ และมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเริ่มแรก เช่น กังวล ปวดหัว และเป็นไข้ เมื่อเชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนประสาทส่วนกลางจะก่อให้เกิดการอักเสบในสมองและกระดูกสันหลัง ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตหากไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ทัน ผู้ป่วยส่วนมากได้รับเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าจากน้ำลายของสัตว์ที่ป่วย ซึ่งกรณีหลักจะเกิดขึ้นเมื่อสัตว์ที่ป่วยกัด ข่วน หรือเลีย ทำให้น้ำลายเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผลหรือบริเวณริมฝีปากและนัยน์ตา ขณะเดียวกันได้มีพี่น้องประชาชนนำสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนและทำหมัน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้ให้บริการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.