ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของภูเก็ต

ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของภูเก็ต

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต เดินทางมายังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดภูเก็ต ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ตามที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 16,300,000 บาท ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดภูเก็ต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้การต้อนรับ
นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ จึงทำให้มีจำนวนประชากรหนาแน่น ทั้งประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ประชากรแฝงชาวไทย แรงงานต่างด้าว รวมถึงนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร อุบัติเหตุ เฉลี่ย 65,000 ครั้ง/ ปี 178 ครั้ง/วัน เสียชีวิต 200 คน/ปี ประมาณ 16 คน/เดือน จึงทำให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตต้องเพิ่มมาตรในการดูแลสุขภาพ และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยโครงการศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดภูเก็ต มีการพัฒนาภายใต้งบประมาณได้แก่ การก่อสร้างห้องสังเกตอาการผู้ป่วย 1 แห่ง งบประมาณ 5 ล้านบาท การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบประมาณ 11.3 ล้านบาท ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์, เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบหิ้วถือ, เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนย้ายด้วยระบบดิจิตอล, เตรียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมโต๊ะคร่อมเตียงและตู้ข้างเตียง ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวมีผลการดำเนินงานไปแล้วกว่า 60 %


ภายหลังรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้นำคณะผู้ตรวจราชการฯและคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมจุดก่อสร้างห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ หรือ Advance Telemedicine ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลจากรถฉุกเฉินมายังศูนย์แพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลซึ่งมีความทันสมัยในการให้บริการ ทำให้แพทย์เฉพาะทางสามารถสังเกตอาการและให้ความช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินตั้งแต่แรกรับได้เป็นอย่างดี

นางสาวปภัสมน อัมราลิขิตผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5กล่าวว่า โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อย รวมถึงนักท่องเที่ยวโครงการนี้สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนต่อยอด เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนที่ได้มายังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดหาวัสดุคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น และทันสมัยที่จะรองรับการพัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ในระดับนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต สำหรับการเดินทางมาตรวจราชการครั้งนี้ มีข้อแนะนำในเรื่องของการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดในการรักษาพยาบาลรองรับการบริการแก่พี่น้องประชาชนนับได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และอยากให้ทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงภาคเอกชนได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยกันพัฒนาในประเด็นดังกล่าว

หลังจากนั้นทางคณะผู้ตรวจฯได้เดินทางไปติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ อำเภอถลางโดยมีผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ตเป็นผู้ชี้แจงการดำเนินการของโครงการ ทั้งนี้ทางคณะผู้ตรวจฯได้ติดตามสอดส่องการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.