ภูเก็ตมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 ราย

ภูเก็ตมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 ราย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 2 /2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ตในการสนับสนุนภารกิจรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทำให้ทุกภารกิจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุด โดยมีผู้ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 7 ราย ดังนี้ เทศบาลตำบลป่าคลอก,โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล, บริษัทเรนวูด อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด,บริษัทอ่าวปอแกรนด์ มารีน่า จำกัด,บริษัทบรูด้า มารีน จำกัด,บริษัทสิมิลัน โปรไดฟ์จำกัดและบริษัทสุริยันห์ มารีน จำกัด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.