ภูเก็ต เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS (One Stop Service)

ภูเก็ต เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS (One Stop Service)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS (One Stop Service) โดยมี นายขัตติยะ แพนเดช จัดหางานจังหวัดภูเก็ต นายเวียง สุวรรณะ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต นายไพศาล สุขปุณพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล จ่าจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวันนี้ เป็นการเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) วันแรก ที่กำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่มีความประสงค์จะทำงานเป็นคนประจำเรือ สามารถมาแจ้งลงทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือได้ ตามข้อกำหนด ทั้งนี้ได้มีแรงงานต่างด้าว สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา เดินทางมาลงทะเบียน โดยผ่านขั้นตอนการตรวจของเจ้าหน้าที่ เช่น การตรวจสอบประวัติ สแกนม่านตา และตรวจร่างกายตามขั้นตอนการแจ้งลงทะเบียนสำหรับแรงงานต่างด้าว ในการอำนวยความสะดวก ก่อนออกหนังสือคนประจำเรือ และอนุญาตให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในเรือประมงสามารถทำงานเป็นคนประจำเรือ

ทั้งนี้การเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) ได้ขยายระยะเวลาเพื่อให้แรงงานต่างด้าวมาแจ้งลงทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติและออกหนังสือคนประจำเรือ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 เพื่อ ให้แรงงานภาคประมงทะเล ที่ยังขาดแคลน เพียงพอกับความต้องการ ของนายจ้างและผู้ประกอบการ ภาคประมง โดยสามารถแจ้งลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีข้อมูลบัญชีนายจ้าง 70 ราย มีเรือประมงพาณิชย์ 186 ลำ เรือประมงพื้นบ้าน 7 บำ และมีความต้องการแรงงานภาคประมงทะเล 1,247 คน แต่ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนในบัญชีลูกจ้างเพียง 127 คน

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.