ภูเก็ตคัดเลือกนางสมทรง อักษรสวัสดิ์ เป็น อพม. ประจำปี 2562

ภูเก็ตคัดเลือกนางสมทรง อักษรสวัสดิ์ เป็น อพม. ประจำปี 2562

นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการประกาศรับสมัครและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมและคัดเลือก อพม. ดีเด่นระดับอำเภอ ๆ ละ 1 คน เมื่อปี 2561 คืออำเภอเมือง ผู้ได้รับการคัดเลือกคือนางสาวพะเยาว์ เพ็งแจ่ม , อำเภอถลาง คัดเลือก นางสมทรง อักษรสวัสดิ์ ส่วนอำเภอกะทู้คือนายอำนวย เส้งหวัด ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือก อพม.ดีเด่นระดับอำเภอสามารถเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นระดับจังหวัดได้ในปีต่อ ๆ ไป

โดยในปี 2562 มี อพม. ดีเด่นระดับอำเภอเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 1 คน คือนางสมทรง อักษรสวัสดิ์ อพม.ดีเด่นอำเภอถลาง ซึ่งคณะกรรมการได้มีการคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นประจำปี 2562 เพื่อรับประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.