ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.15 น. ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง,นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้การจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติทุกประการ

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวแจงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ พิธีการเตรียมน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระบุว่า จะนำน้ำมาจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของอินเดีย 5 สาย และแม่น้ำของไทยอีก 5 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำราชบุรี แม่น้ำเพชรบุรี และแหล่งน้ำพิเศษ 4 แหล่ง ใน จ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย สระเกษ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา และอีก 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใน จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ ยังใช้น้ำจากเเหล่งน้ำต่างจังหวัดทั่วประเทศอีก 107 แห่ง และแหล่งน้ำจากในกรุงเทพฯ 1 แห่ง โดยพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะมีขึ้นพร้อมกันทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 6 เมษายน 2562 มีพิธีเสกน้ำที่วัดในแต่ละพื้นที่ ในวันที่ 9 เมษายน 2562 จากนั้นจะนำน้ำทั้งหมดจากทุกแห่งเข้าสู่พิธีอภิเษก เพื่อเสกน้ำรวมกัน ในวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร และจะอัญเชิญน้ำที่ประกอบพิธีแล้ว ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เมษายน 2562

สำหรับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะมีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ณ วิหารพระทอง วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 8 เมษายน 2562 และประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระทอง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ในวันที่ 9 เมษายน 2562

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.