ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 2/2562

ผู้ว่าฯภูเก็ตประชุมเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 22 ม.ค. 62 เวลา 07.00 น. ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดประชุม “เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร” เพื่อเป็นเวทีให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการประสานการทำงานร่วมกันตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และ ทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้รับฟังข้อมูลการบริหารจัดการด้านการบริการสุขภาพและสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อจะได้ร่วมหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลและด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีโรงพยาบาลของรัฐ 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลป่าตอง โดยในโซนตอนใต้ของเกาะภูเก็ต ประกอบไปด้วย ตำบลกะตะ ราไวย์ ฉลอง และวิชิต เป็นโซนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือจักรยานยนต์ คนจมน้ำ และล่าสุดเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม มีผู้เสียชีวิต 40 กว่าคน ซึ่งเกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลฉลอง จากเหตุการณ์ดังกล่าวพบว่า ระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บต่างๆ มาที่ทางโรงพยาบาลวชิระใช้เวลานาน เนื่องจากปัญหาทางด้านการจราจรติด ขัด ในส่วนของ หน่วยงานด้านสาธารณสุข จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนายกระดับโรงพยาบาลฉลองให้เป็นโรงพยาบาลอำเภอที่เทียบเท่ากับโรงบาลป่าตองหรือโรงพยาบาลถลาง โดยขณะนี้โรงพยาบาลฉลองมีความคืบหน้าในการก่อสร้างของอาคารผู้ป่วยนอกเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนของอาคารผู้ป่วยในยังไม่มี จึงได้มีการของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 156 เตียง งบประมาณ 153 ล้านบาท จากจังหวัดภูเก็ตในส่วนของงบบูรณาการภาค เพื่อให้ บริการด้านสาธารณสุขแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่โซนใต้ของเกาะภูเก็ตจะได้มีความปลอดภัยได้รับบริการที่ทั่วถึง และมีคุณภาพ ตึกที่มีอยู่คือเป็นตึกผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งกำหนดดัดแปลงส่วนหนึ่งเป็นห้องฉุกเฉิน อีกส่วนเป็นอาคารผู้บริหารและผู้ป่วยที่ติดเตียง ทั้งนี้คาดว่า หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ และจะเปิดเป็นโรงพยาบาลได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไป

สำหรับการจัดเวทีเสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร กำหนดประชุมเดือนละ 2 ครั้ง วันอังคาร สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยมีหน่วยงานราชการสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพหลัก และในครั้งต่อไปส่วนราชการกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ เพื่อ เปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้พบปะพูดคุยปัญหาข้อราชการและประสานความร่วมมือในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนและจังหวัดภูเก็ตที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.