สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตประชุมอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตประชุมอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัด

วันที่ 24 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนางมารศรี ใจรังสี ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนสถานประกอบการ ตัวแทนลูกจ้าง เข้าร่วม

นายธัญญวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมตามมาตรา 40 ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายด้านแรงงานต่าง ๆ ทั้งการให้แรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันทางสังคมเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียมแก่แรงงานทุกภาคส่วน เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันที่ดีเหมาะสมโดยให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการสร้างเครือข่ายประกันสังคม ผลักดันให้เกิดประกันสังคมถ้วนหน้า ภายใต้โครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้า เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระในชุมชนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้มีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและสมัครเข้าเป็นสมาชิกในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 10 กันยายน 2562 โดยมีเป้าหมายจำนวน 1 ล้านคน

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.