แม่ทัพน้อยที่ 4 ขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ในภูเก็ตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

แม่ทัพน้อยที่ 4 ขอความร่วมมือมัคคุเทศก์ในภูเก็ตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ 13 ธ.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พลโทวิชาญ สุขสง แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางศิรวี วาเลาะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต น.อ.บวร พรมแก้วงาม กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีน-ภูเก็ต ชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทยจีน-ภูเก็ต บริษัททัวร์และไกด์ เข้าร่วม

 

พลโทวิชาญ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและลดข้อขัดแย้งต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและในภาพรวมทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตลดลง แต่ปัจจุบันนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้

พลโทวิชาญ กล่าวต่อไปว่า ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยให้มีการเน้นในด้านการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ต้องไม่มีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และที่สำคัญไกด์ทุกคนต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในมาตรการดูแลความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำที่ทางจังหวัดได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.