ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงภูเก็ตกำลังซ่อมแซมถนนเทพกระษัตรี หมายเลข 402

ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงภูเก็ตกำลังซ่อมแซมถนนเทพกระษัตรี หมายเลข 402

ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงภูเก็ตกำลังซ่อมแซมถนนเทพกระษัตรี หมายเลข 402 (ตั้งแต่ จุดกลับรถโรงไฟ้ถลาง ถึง จุดกลับรถโลตัส ถลาง) ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสุนทรขอแจ้งให้พีน้องประชาชนทีใช้ถนนเส้นดั่งกล่าวให้ระมัดระวังในการใช้รถบนถนนที่กำลังซ่อมแซมอยู่ และพี่น้องประชาชนท่านใดทีประสบอุบัติเหตุจากการซ่อมแซมถนนทำให้ได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและร่างกาย ให้ไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.ถลาง หลังจากนั้นให้นำเอกสารการลงบันทึกประจำวันพร้อมด้วยภาพถ่ายวันเกิดเหตุและใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ยืนคำร้องรับค่าเยียวยาได้ที ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอถลาง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.