ภูเก็ตประชุมคณะทำงานเตรียมจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

ภูเก็ตประชุมคณะทำงานเตรียมจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และคณะทำงานด้านการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มและอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล การจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานด้านการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มและอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาล ภาครัฐเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เข้าร่วมเพื่อหารือวางแผนการประชาสัมพันธ์ และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในนามของจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในขณะนี้ มีประชาชนชาวภูเก็ตสนใจร่วมลงทะเบียนแล้วจำนวน 5,500 คนซึ่ง เป็นไปตามเป้า ที่จังหวัดกำหนดไว้ โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 5,500 คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ และร่วมซ้อมใหญ่ ในกิจกรรม bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. รวมพล ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงพลังความรักความสามัคคีของคนในชาติผ่านกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาร่วมงานและการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในวันที่มีการซ้อมใหญ่และในวันที่มีการจัดกิจกรรมจริง

ด้านนางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยาน bike อุ่นไอรัก ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนของจังหวัดภูเก็ตกำหนดซ้อมใหญ่ ในกิจกรรม bike อุ่นไอรัก จังหวัดภูเก็ต วันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. รวมพล ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยง เส้นทาง ที่ขบวนจักรยานผ่าน ในวันดังกล่าว โดยขบวน จักรยานออกจากจุดเริ่มต้นศาลากลางจังหวัด ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ,ผ่าน เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ผ่านโรงเรียนสตรีภูเก็ต ตรง ไป อำเภอเมืองภูเก็ต ,เลี้ยวซ้ายที่แยกเขารัง ตรงไปถนนประดิพัทธ์ จนถึงถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ,เลี้ยวขวาที่สามแยกเพื่อเข้าสู่ถนนหลวงพ่อแช่ม ทำกิจกรรมที่วัดฉลอง ,ออกจากวัดฉลอง เข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตรงไปถึงสามแยกวัดนาคาราม,เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนวิรัชหงษ์หยก ตรงไปถนนบางกอก ,เลี้ยวซ้ายที่แยกถนนบางกอก-พูนผล เข้าสู่ถนนเยาวราช,เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนถลางและเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนภูเก็ต ,จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่วงเวียนสุรินทร์(วงเวียนหอนาฬิกา) ผ่านสี่แยกบางเหนียว ตรงไปสะพานหิน
และไปวนกลับตัวที่ปลายแหลมสะพานหิน มาเข้าสู่วงเวียนสุรินทร์ (วงเวียนหอนาฬิกา) เพื่อเข้าสู่ถนนมนตรี และเลี้ยวขวาเข้าถนนนริศร ถึงแยกถนนสุรินทร์- ถนนนริศรเลี้ยวเข้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต จุดสิ้นสุดกิจกรรม รวมระยะทาง 27.122 กิโลเมตร

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.