จังหวัดภูเก็ตประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ครั้งที่ 1/2561

จังหวัดภูเก็ตประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ครั้งที่ 1/2561

เวลา 16.00 น.วันที่ 23 พย.61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรักจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 4514/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรักจังหวัดภูเก็ตลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด คือ คณะที่ปรึกษา และ คณะกรรมการด้านอำนวยการจัดงานและพิธีการ และคณะทำงาน 10 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานด้านเส้นทางและจัดขบวนจักรยาน คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร คณะทำงานด้านการรักษาพยาบาล คณะทำงานด้านพิธีการการจัดกิจกรรมรวมทั้งรับมอบเสื้อและเตรียมสถานที่ คณะทำงานด้านการลงทะเบียน คณะทำงานด้านจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มและอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลคณะทำงานด้านสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาน้ำดื่ม คณะทำงานด้านจิตอาสาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คณะทำงานด้านติดตามประเมินผล

โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำให้คณะทำงานทั้ง 10 คณะได้ ดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก ให้กับพี่น้องประชาชน ที่สำคัญคือ เรื่องของความปลอดภัย ของเส้นทางที่ใช้ปั่น ระยะ ทาง 27 กิโลเมตร และการจัดขบวนจักรยาน ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วม จำนวนมาก ขอให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานทุกคนและจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานไร้ไออุ่นไอรักที่จังหวัดภูเก็ตแล้วจำนวน 3,161 คน โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ได้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ตและที่ว่าการอำเภอทั้ง 3 แห่ง โดยมีหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.00 น .ถึง 16.30 น.

ทั้งนี้จะมีการซ้อมย่อยในวันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 61 เวลา 09.30 น. พร้อมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และวันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 61

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: