กรมทางหลวงจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กรมทางหลวงจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กรมทางหลวงได้มีการจัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม.39+810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) โดยมี นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง, นางขนิษฐา ทักษิณ ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม,นายคมชาญ ชัยพิทักโรจน์ วิศวกรโครงการฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

นายบัญชา สุทัยบำรุง ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต ที่ กม.39+810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทางหลวงหมายเลข 402 เป็นทางหลวงสายหลักที่มีความสำคัญของจังหวัดภูเก็ต และเป็นเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น กรมทางหลวงจึงมีแนวคิดในการก่อสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 402 บริเวณแยกบ้านหยี่เต้ง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร แต่จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการ พบว่ามีแหล่งโบราณสถานในรัศมี 1 กิโลเมตร โครงการจึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ก่อนที่จะมีการพัฒนาโครงการฯ ทางกรมทางหลวงจึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินกระทบสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ทางกรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้กำหนดให้มีการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้นตลอดระยะเวลาของการศึกษา โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหารือผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการศึกษาโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.