ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ลงกวาดล้างเจ้าหนี้นอกระบบหลังชาวบ้านร้องเรียน

ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ลงกวาดล้างเจ้าหนี้นอกระบบหลังชาวบ้านร้องเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จังหวัดภูเก็ต นำโดย พันเอก เสนีย์ ศรีหิรัญรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 , นาวาเอกบวร พรมแก้วงาม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต,พันตำรวจเอกวิฑูรย์ กองสุดใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจิตอาสา ลงพื้นที่เข้าตรวจค้นสำหรับในพื้นที่อำเภอถลาง ชุดปฏิบัติการได้ลงไปที่บ้านพอน หมู่ 1 ตำบลศรีสุนทร ซึ่งได้รับการร้องเรียนเรื่องหนี้นอกระบบ เบื้องต้นพบเจ้าหนี้ 1 ราย และลูกหนี้ 20 ราย หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน เรื่อง การถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ บรรเทาความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชน

สำหรับการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ทางจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการประชุม มอบหมายภารกิจหน้าที่ในการลงพื้นที่ของคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการให้ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ร่วมบูรณาการ การทำงาน ในลักษณะ”การเดินเข้าหาประชาชน”เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบูรณาการระหว่างทหาร,ตำรวจ,ฝ่ายปกครองและจิตอาสา ที่จะเข้าไปรับฟังคลี่คลายและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในระดับพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้ประชาชนมีความมั่นใจและมีช่องทางที่จะได้ระบายความเดือดร้อน และทุกปัญหาได้รับการดูแลแก้ไขจากทางภาครัฐโดยเร่งด่วน

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จะทำหน้าที่ไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อเร่งช่วยเหลือแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาลโดยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่มีทั้งหมด 3 ระดับคือศูนย์ระบบขับเคลื่อนที่ระดับประเทศ,ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน อย่างเต็มที่ เพื่อให้ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข อย่างมีประสิทธิภาพ

พันเอก เสนีย์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 กล่าวว่า พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ในทุกพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาต่างๆ จึงได้สั่งการในที่ประชุม สำนักเลขาธิการคสช. เมื่อ 22 ต.ค.61 มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน สำหรับวันนี้เป็นปฏิบัติการชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอบูรณาการ ลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเลือกประเด็นความเดือดร้อน ที่ประชาชนได้มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอและระดับจังหวัด ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่การแก้ปัญหา ยังไม่ได้ดำเนินการหรือยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างการดำเนินการก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น เพื่อให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

โดยหลังจากดำเนินการเข้าตรวจค้นแล้ว เบื้องต้นทางชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่จังหวัดพบเจ้าหนี้ 1 ราย และลูกหนี้กว่า 20 ราย ซึ่งทีมชุดปฎิบัติการ ได้ประสานให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาไกล่เกลี่ยที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายกิตติศักดิ์ โสตรักษา กำนันตำบลศรีสุนทร อำเภอถลางมาช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการได้พูดคุยขอข้อมูลจากเจ้าหนี้และลูกหนี้ เกี่ยวกับข้อมูลจำนวนเงินที่ทำการกู้ยืมและจำนวนเงินที่ลูกหนี้ได้ส่งคืนให้แก่เจ้าหนี้ โดยหากพบว่าลูกหนี้ได้ดำเนินการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้เกินกว่าจำนวนที่กู้ยืมมาแล้วก็จะดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เจ้าหนี้ยกเลิกสัญญาการกู้ยืมให้แก่ลูกหนี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.