ภูเก็ต Kick Off ปฏิบัติการ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

ภูเก็ต Kick Off ปฏิบัติการ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่”

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พันเอก เสนีย์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ,นาวาเอกนพพร มีสวัสดิ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต ,พันตำรวจเอกวิฑูรย์ กองสุดใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต , หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจิตอาสา ร่วมประชุมหารือ เพื่อวางแนวทาง การทำงาน ในลักษณะ”การเดินเข้าหาประชาชน”เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและนำไปสู่การแก้ไขด้วยกลไกแบบบูรณาการระหว่างทหาร,ตำรวจ,ฝ่ายปกครองและจิตอาสา ในบทบาทภารกิจ ชุดปฏิบัติการ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ที่จะเข้าไปรับฟังคลี่คลายและแก้ปัญหาให้กับประชาชนในระดับพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้ประชาชนมีความมั่นใจและมีช่องทางที่จะได้ระบายความเดือดร้อน และทุกปัญหาได้รับการดูแลแก้ไขจากทางภาครัฐโดยเร่งด่วน

สำหรับคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จะมี 3 ระดับประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับภาค มีจำนวน 28 คนโดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 /ผอ. รมน.ภาค 4 /ผบ.กกล.รส.ทภ. 4 เป็นหัวหน้าคณะทำงาน, ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับจังหวัดเป็นการบูรณาการ 4 ขาประกอบด้วย ทหาร,ตำรวจ,ฝ่ายปกครองและจิตอาสา มีคณะทำงานจำนวน 11 คน มี รอง ผอ.รมน. จังหวัด เป็นหัวหน้าชุด และศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ อำเภอละ 1 ชุด มี 7 คนมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าชุด

ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินงานจะ Kick Off พร้อมกันในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โดยในส่วนของศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอจะกำหนดแผนเพื่อลงพื้นที่สัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อไปรับทราบปัญหาสืบสภาพสอบถามข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

สำหรับแนวทางการปฏิบัติงาน ของศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือลักษณะที่ 1 จะนำประเด็นที่ประชาชนได้มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 10 กว่าเรื่อง ชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอจะ จัดเจ้าหน้าที่ลงไปเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน และลักษณะ ที่ 2 คือ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอ ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาที่ประชาชนมีความเดือดร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.