ผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งปรับปรุงรูปแบบการรายงานด้านการรักษาความมั่นคง

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตสั่งปรับปรุงรูปแบบการรายงานด้านการรักษาความมั่นคง

วันที่ 30 ต.ค. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2561 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.วิพูร กองสุดใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายภัคพงศ์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อเป็นการติดตามการทำงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของจังหวัดภูเก็ตโดยให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการรายงานของผลการทำงานของส่วนราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงในการบังคับใช้กฏหมาย นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในเรื่องที่มีผลกระทบกับความมั่นคงในพื้นที่

ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานได้ดูแลในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนอกจากในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นเรื่องหลัก แล้วให้ตรวจสอบดูลในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอมินี, การกระทำการละเมิดต่อผู้เยาว์หรือการทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.