สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ผนึกกำลังสมาคมพัฒนาฝีมือแรงงานท่องเที่ยว

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ผนึกกำลังสมาคมพัฒนาฝีมือแรงงานท่องเที่ยว

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาภาษารัสเซียสำหรับพนักงานต้อนรับ จำนวน 24 คน และสาขาภาษาจีนสำหรับพนักงานต้อนรับ จำนวน 22คน ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค.- 9 พ.ย.2561 ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน จังหวัดภูเก็ต โดยความร่วมมือดังกล่าว จะวางแผนงานตลอดทั้งปี เพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในอนาคตต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.