สภาเทศบาลนครภูเก็ต อนุมัติงบเงินสะสม-เงินอุดหนุน ปี 2553

เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 17 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 7 นายทรงวุฒิ หงษ์หยก ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 โดยมี นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เข้าร่วมประชุม

นางสาวสมใจ  กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ตมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการต่าง ๆ หลายโครงการ โดยโครงการแต่ละโครงการต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการรายงานผลการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่กรอบการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางอันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ  มีการพิจารณาเสนอญัตติพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อจ่ายคืนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ญัตติขอความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2553 โครงการจัดงานเทศกาลของดีภูเก็ตและงานกาชาด ประจำปี 2553  และการพิจารณาญัตติขอความเห็นชอบให้บริษัทหยี่เต้งคอมเพล็กซ์ จำกัด เช่าห้องน้ำ-ห้องส้วม และลานจอดรถของตลาดสาธารณะ 3 โดยไม่ต้องดำเนินการประมูล ตลอดจนการยื่นญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโครงการ “ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก” ของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 มีมติเห็นชอบและอนุมัติทุกโครงการ ตามญัตติที่ที่ประชุมเสนอ

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x