พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสุทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ ,นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต,นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ,หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชนและประชาชน กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตกิจกรรมประกอบด้วยพระราชสิริมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบ พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล,พระสงฆ์ให้ศีล/พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์,ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรม/ถวายผ้าไตรจำนวน10 ไตร,พระสงฆ์สดับปกรณ์/พระสงฆ์อนุโมทนา,ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกรวดน้ำ/กราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 57 รูป โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.