ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมรองกงสุลจีนประจำภูเก็ต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าเยี่ยมรองกงสุลจีนประจำภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เดินทางไปยังสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำภูเก็ตเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือ นายลี ซุนฟู (Mr. Li Chunfu) รองกงสุลประจำภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําสงขลา โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้แสดงความยินดีเนื่องใน วันชาติจีน

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาพร้อมทั้งกล่าวว่า ตนเคยเดินทางไปเยือนเมืองคุนหมิงและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนจึงมีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีนและถือโอกาสนี้แสดงความยินดีกับชาวจีนเนื่องในวันชาติจีนประจำปี 2561 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งความคืบหน้าการกู้ซากเรือฟินิกซ์ ที่อับปางลง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 บริเวณเกาะเฮ ของจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิต 47 คนขณะนี้กรมเจ้าท่าฯได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการกู้ซากเรือ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 50 วัน ตามระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจากประสบกับปัญหาสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เรืออยู่ในระดับน้ำทะเลที่มีความลึก 45 เมตร จึงเป็นอุปสรรคต่อการกู้ซากเรือดังกล่าว โดยวิธีการกู้เรือจะใช้บอลลูนอัดลมเข้าไปเพื่อทำให้ซากเรือลอยขึ้นมาซึ่งอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางบริษัทได้เร่งดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเร็ววันนี้ และหลังจากกู้ซากเรือขึ้นมาแล้วจะได้นำไปขึ้นคานที่ อู่บริษัท รัตนชัย จำกัด เพื่อเก็บรักษาพยานวัตถุที่สำคัญ และจะได้เรียนเชิญรองกงสุลฯเข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลจีนถึงวิธีการดำเนินการและการเก็บรักษาวัตถุพยานเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โอกาสนี้รองกงสุลจีนได้แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ เข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 รองกงสุลจีนกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญรองจากกรุงเทพฯและมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตมีเป็นจังหวัดที่มีความสวยงาม ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต และ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีความคล้ายคลึงกับประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน การที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตถือว่ามารับประสบการณ์ใหม่ๆที่ประทับใจและนักท่องเที่ยวชาวจีนจะไปบอกกล่าวเพื่อนๆญาติมิตรเพื่อมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทำให้มีปริมาณนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยังได้เชิญชวน พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวจีนได้ร่วมงานเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักซึ่งจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 นี้ด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.