ภูเก็ตมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ธ.ค. 52 ที่ห้องอ่าวมะขาม โรงแรมคาทีน่า (เอสที) จังหวัดภูเก็ต นายตรี  อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เป็น ประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ และมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต   สถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกิตติพงษ์  กล่าวว่า สถานการณ์เอดส์ยังคงเป็นปัญหาระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ไม่เพียงแต่ด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาการจ้างงาน ซึ่งผู้ป่วยถูกรังเกียจและไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมรอบด้าน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความเข้าใจของคนในสังคมนั้นเอง จากสถิติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในจังหวัดภูเก็ต กลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบมากเป็นกลุ่มวัยทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 25-39 ปี อาชีพของผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด รองลงมางานบ้าน ว่างงาน ค้าขาย พนักงานลูกจ้าง กรรมการผู้ใช้แรงงานและประมง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องแนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ที่ประกาศเมื่อปี 2548 และต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการด้านเอดส์ และวัณโรคควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ ด้านสวัสดิการของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มรุ้งอันดามันภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี  2549 มีสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วจำนวน 74 แห่ง สำหรับปี 2552 สถานประกอบกิจการในจังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ (ASO – Thailand) จำนวน 20 แห่ง และมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO – T Thailand) จำนวน 29 แห่ง

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x