ผู้ว่าฯภูเก็ตติดตามเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

ผู้ว่าฯภูเก็ตติดตามเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนราชการระดับจังหวัดจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง ศูนย์บริหารราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง,พล.ร.ต.เทิดเกียรติ อ่อนเมือง รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต ,นายวีรนิต ฐานสุพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน กองสิ่งแวดล้อมชุมชน และพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


ทั้งนี้การก่อสร้างศูนย์นาชการจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 1 วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 450,000,000 บาท, วงเงินจ้าง 449,900,000 บาท,เบิกจ่ายแล้ว 47 งวด เป็นเงิน 277,540,310 บาท, ริบหลักประกันสัญญา 5 % เป็นเงิน 22,495,000 บาท, ริบเงินประกันล่วงหน้าเป็นเงิน 11,976,338 บาท, เงินคงเหลือในระบบ GFMIS เป็นเงิน 160,380,352 บาท และหลักประกันผลงาน เป็นเงิน 27,754,331บาท โดยมีแผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงการศาลากลางภูเก็ตหลังใหม่ ตามกำหนดระยะเวลา (Time Line) คือ ระยะที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 จะดำเนินการเห็นชอบราคากลาง, 19-24 ตุลาคม 2561 เผยแพร่ราคากลางและ TOR , 25-29 ตุลาคม 2561 หากมีวิจารณ์, 1-28 พฤศจิกายน 2561 เผยแพร่ประกาศ, 30 พฤศจิกายน 2561 เสนอราคา, 11 ธันวาคม 2561 ได้ผู้รับจ้าง ,12-20 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาอุทธรณ์ ,25-26 ธันวาคม 2561 ลงนามสัญญา ,26 ธันวาคม 2562( + 190 วัน)-มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาดำเนินงานและก่อสร้างแล้วเสร็จ(555 วัน)

และได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์นาชการจังหวัดภูเก็ตระยะที่ 2 ดังนี้ วงเงินที่ได้รับการจัดสรร 300,000,000 บาท วงเงินจ้าง 299,300,000 บาท,เบิกจ่ายแล้ว 3 งวด เป็นเงิน 29,930,000 บาท สรุปงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดำเนินการไปได้ 22.061% เร็วกว่าแผนงาน 3.415%

โอกาสนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ขอให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยกันผลักดันในส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตให้สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการมีสถานที่ทำงานที่มีความเหมาะสมพร้อมให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x