ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ชุดเฉพาะกิจจับจระเข้

ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแก่ชุดเฉพาะกิจจับจระเข้

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2561นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ หน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน บริษัทเอกชน และบุคคล ที่ให้การสนับสนุนภารกิจ ของจังหวัดภูเก็ตในการร่วมชุดเฉพาะกิจจับจระเข้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคประชาชน และบุคคล เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 3, เทศบาลตำบลราไวย์, เทศบาลตำบลกะรน, เทศบาลเมืองป่าตอง, องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ,หน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติหาดลายัน, เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ต องค์กรชุมชน ประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านลายัน, องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองปากบาง ป่าตอง, กลุ่มประมงพื้นบ้านกะรน, หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน, สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, บริษัทภูเก็ตคร๊อกโคไดล์เวิลด์ จำกัด, นายนิคม สุขสวัสดิ์ นายนิวัฒน์ นิลสวัสดิ์ และนายสมมุ่ง สังขโชติ เจ้าหน้าที่ชุดไกรทอง กรมประมงจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โดยบรรยากาศการรับใบประกาศเกียรติคุณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.