ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมการรักษาความสะอาด

ผู้ว่าฯภูเก็ตมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมการรักษาความสะอาด

วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2561นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ วัด, มัสยิด, สถานที่ราชการ, สถานศึกษา ถนนชายหาดห้องน้ำสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด กิจกรรมการรักษาความสะอาดตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา รวม 21 รางวัล

โอกาสนี้ นายพิชิฏฐ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีดำริให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตจัดทำโครงการประกวดกิจกรรมการรักษาความสะอาดตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ใช้งบประมาณจากงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณพศ. 2561 จำนวน 79,200 บาทดำเนินการจัดประกวดกิจกรรมรักษาความสะอาดตามโครงการโดยกำหนดให้มีการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่ชนะเลิศการประกวดในลำดับที่ 1-3 ได้แก่รางวัลชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร โดยการดำเนินงานจังหวัดภูเก็ตได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานที่ต่างๆจำนวน 7 คณะและคณะกรรมการ ดังกล่าวได้ออกประเมินความสะอาดของสถานที่ต่างๆตามที่ได้รับการแต่งตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และกำหนดให้ผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆเข้ารับ เกียรติบัตรและโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ ประกอบด้วย รางวัลวัดสะอาด รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดโฆษิตวิหาร ตำบลตลาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทรและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดวิชิตสัง ฆาราม ตำบลตลาดใหญ่ , รางวัลสถานที่ราชการสะอาดประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานแขวงทางหลวงภูเก็ต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต, รางวัลมัสยิดสะอาด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มัสยิดนูรุตตีนียะฮ์ (บางคณฑีบน) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่มัสยิดนูรุลนะ (บางโรง) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มัสยิดญันนะตุ้ลนาอีม(ทุ่งคา-ไม้ขาว), รางวัลสถานศึกษาสะอาด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านฉลอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะนาคา, รางวัลถนนสะอาด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศได้แก่เทศบาลเมืองกะทู้ (ถนนหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลกะทู้ทางเข้าน้ำตกกะทู้) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วถนนซอยป่ามะพร้าวเกาะแก้วซอย 6 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลตำบลเชิงทะเล(ถนนซอยเชิงทะเล 2 )และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี(ถนนบ้านนาใน), รางวัลชายหาดสะอาด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศได้แก่เทศบาลเมืองป่าตอง(หาดป่าตอง ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลกะรน(หาดกะตะ) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลราไวย์(หาดในหาน) และรางวัลห้องน้ำสาธารณะสะอาด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เทศบาลนครภูเก็ต(ห้องน้ำสาธารณะภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร 9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี (ห้องน้ำสาธารณะท่าเทียบเรือแหลมทราย) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ) เทศบาลเมืองป่าตอง (ห้องน้ำสาธารณะบริเวณตรงข้ามโรงแรมบ้านไทยบีชรีสอร์ท ถนนทวีวงศ์) สำหรับโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเราถือเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนเพื่อสร้างจังหวัดภูเก็ตให้สะอาดสวยงามเพื่อพัฒนา ให้จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.