ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลจำนวน 5 ราย

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลจำนวน 5 ราย

วันนี้ 27 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 9/2561นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต, ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต,พันตำรวจเอกธงไชย วิไลพรหม ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 , นายชำนาญ สังข์แก้ว ผู้แทนชมรมประกันวินาศภัยภูเก็ตและ นายสุรพงษ์ วีระศิลป์ชัย บริษัทเหมาะ เหมาะ อิน ชัว รันส์โปรกเกอร์ส จำกัด

นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานและบุคคลที่ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ. โดยสำนักงานคปภ.ภาค 9 สงขลา ร่วมกับสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวจะหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย เช่น การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยวและการประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง โดยการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสำนักงานคปภ.ภูเก็ตได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต โดยการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: