สนง.พัฒนาชุมชนภูเก็ตเร่งหาทางช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สนง.พัฒนาชุมชนภูเก็ตเร่งหาทางช่วยเหลือสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยหลังการประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ตที่มีหนี้ค้างชำระกองทุนว่า ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดที่มีหนี้ค้างชำระกับกองทุนใน 3 อำเภอของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2559 ก่อนมีการรวบรวมให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้กำกับดูแลในปี พ.ศ. 2560 โดยพบว่า ในจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระกับกองทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 22 ล้านบาท ซึ่งทางกองทุนได้มีการติดตามและหาทางในการช่วยเหลือเพื่อให้สมาชิกได้มีการชำระหนี้มาโดยตลอด แต่ก็พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาในการชำระ ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตจึงได้มีการจัดประชุมกับทางสมาชิกกองทุนที่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการหาแนวทางในการชำระหนี้ ตลอดจนเพื่อเป็นการเจรจาประนอมหนี้และการหาทางออกร่วมกันในการเพิ่มรายได้ของสมาชิกฯ ในการผ่อนชำระหนี้ โดยการทำฐานฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกได้มีการเรียนรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อเสริมรายได้ ซึ่งได้มีการกำหนดการสอนในด้านอาชีพการร้อยมุก การเพ้นท์ผ้า การทำผ้ามัดย้อม การเพาะเห็ดนางฟ้าและการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายในครอบครัว เช่นการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นรายได้เสริมและใช้บริโภคในครัวเรือน

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า การประชุมในวันนี้จะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกกองทุนได้มีการชำระหนี้คงค้างแก่กองทุนเนื่องจากได้มีการวางมาตรการในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกตลอดจนให้คำปรึกษา เพื่อหาทางออกร่วมกันในการช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม ซึ่งจะเป็นการทำให้สมาชิกสามารถชำระหนี้ได้อย่างเป็นระบบต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.