เทศบาลตำบลรัษฎาจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ

เทศบาลตำบลรัษฎาจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ

วันที่ 5 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล ภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำในสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา “หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด”โดยมีนางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงเด็ก,แกนนำสุขภาพ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,อาสาสมัครกูชีพกู้ภัย ,ผู้ปกครองและประชาชนจำนวนกว่า 50 คน

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎากล่าวว่า ในทุกๆปี มีเด็กทั่วโลกเสียชีวิตจากการจมน้ำจำนวนถึง 420,219 คนโดยเสียชีวิตเป็นอันดับ 3 รองจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบและโรคติดเชื้อ HIV สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยพบว่าการจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเสียชีวิตเป็นอันดับ1 โดยในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตถึง1,500 คนหรือเฉลี่ยวันละ 4 คน โดยสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญคือความประมาทของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กความรู้เท่าไม่ถึงการณ์การไม่รู้จักวิธีเอาตัวรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลรัษฎาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำในสถานศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎาขึ้นในหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้แก่ครูพี่เลี้ยงเด็กแกนนำสุขภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครกูชีพกู้ภัยผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และการสร้างวิทยากรสอนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและเพื่อฝึกทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

โดยในวันนี้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำในสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลรัษฎา ในหัวข้อ หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด” โดยทีมวิทยากรจากสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ และในวันที่ 6 -7 กันยายน 2561 จะมีการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติทักษะการว่ายน้ำ ,หลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกมายมาย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.