ส่วนราชการภูเก็ต สร้างบ้านบรรเทาความเดือดร้อนชาวไทยใหม่ หลังชุมชนถูกไฟไหม้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ก.ย. 52 ที่ บริเวณชุมชนบ้านหินลูกเดียว ม. 5 ต. ไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลัง สร้างบ้าน ซ่อมใจ ชุมชนบ้านหินลูกเดียว” โดยมีนายเรวัติ  อารีรอบ สส. จังหวัดภูเก็ต นางไทศิกา  ไพรสงบ   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายสมิทธิ์  ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายขันตี  ศิลปะ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายศิริพัฒ  พัฒกุล  นายอำเภอกะทู้  นายไชยวัฒน์  เทพี  นายอำเภอถลาง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายไชยวัฒน์  กล่าว ว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 47 ชุมชนแห่งนี้ได้ประสบภัยพิบัติสึนามิ ได้รับความเสียหายทั้งชุมชนและได้รับความช่วยเหลือจากภาคราชการและภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ก่อสร้างบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นจนแล้วเสร็จในปี 2548 และเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 52 มีเหตุไฟไหม้ชุมชนแห่งนี้ บ้านเรือนของราษฎรในชุมชนเสียหายทั้งหลังจำนวน 17 หลัง ทำให้มีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยและได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส จำนวน 80 คน มีส่วนราชการและภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว สำหรับการสร้างบ้านจำนวน 17 หลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และอีกหลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนในการสร้างบ้านในครั้งนี้เพื่อให้ส่วน ราชการทุกหน่วยงาน ภาคราชการ ภาคเอกชน องค์กรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยใหม่ให้เบาบางลงและหมดไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.