ภูเก็ตประชุมเกี่ยวกับพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

ภูเก็ตประชุมเกี่ยวกับพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

วันที่ 4 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฎิบัติงานคณะกรรมการบริหารและการใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลางโดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นางอุทัย พัฒนพิชัย วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เนื่องจากทางจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์พื้นที่อนุสรณ์เมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อ. ถลาง จ. ภูเก็ต เพื่อส่งเสริมสถานที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้มีการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามและเป็นสถานที่จัดงานทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร การจัดงานสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการก่อสร้างอาคารเพื่อจัดแสดงทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองถลางและจังหวัดภูเก็ต เมื่อการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จก็ต้องมีหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการพื้นที่จึงได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการดังกล่าวเพื่อเป็นการหาแนวทางในการดำเนินการใช้พื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.