จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล

จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล

วันที่ 3 ก.ย. 61 ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเก็บขยะชายหาดสากล กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเล GOECO Phuket 2018 และกิจกรรมท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเก็บขยะชายหาด กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเล GOECO Phuket 2018 และกิจกรรมท่องเที่ยวปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเป็นการชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรายละเอียดของงาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลและตามชายหาดต่าง ๆ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการช่วยกันลดปริมาณขยะ ซึ่งจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตให้มีความสะอาดสวยงามตลอดไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.