รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามการดำเนินการความปลอดภัยทางทะเลภูเก็ต

รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาติดตามการดำเนินการความปลอดภัยทางทะเลภูเก็ต

วันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 15.10 น. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่า การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางมาที่ศูนย์ควบคุมเรือยอร์ชจังหวัดภูเก็ต (PYCC : Phuket Yacht Control Center) เพื่อติดตามความคืบหน้าการกู้เรือ ฟีนิกส์ จากสถานการณ์เรือล่มเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต,พลเรือโทสมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้ บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ,นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับความคืบหน้าของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์เรือฟีนิกส์ล่ม ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ชัดเจน ดังนั้นขอให้ทุกภาคส่วนระมัดระวังการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศได้ ดังนั้นขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อมูลในทุกประเด็นจะต้องรายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเท่านั้น
พร้อมกันนี้ในส่วนของรัฐบาลไทยได้มีการวางแผนที่จะเยียวยาทางด้านจิตใจแก่ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เรือล่ม โดยกำหนดจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครบรอบ 49 กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561

นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้รายงานความคืบหน้าในการสืบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเรือฟีนิกส์ว่าขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาสาเหตุ โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุ เรือดังกล่าวฝ่าฝืนการแจ้งเตือนหรือไม่ เนื่องจากสภาพอากาศในวันดังกล่าวมีคลื่นลมแรง และในส่วนของผู้ควบคุมเรือได้ดำเนินการอย่างมีวุฒิภาวะเพื่อการควบคุมเรือและควบคุมฝูงชนหรือไม่ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเรือ ที่มีช่องทางเข้าออกช่องทางเดียว ต้องสืบสวนข้อเท็จจริงว่าขณะเกิดเหตุทำให้ผู้โดยสารเกิดการแย่งและไม่สามารถออกจากเรือได้จนทำให้เกิดความสูญเสียหรือไม่ อย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกรมเจ้าท่า เร่งจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ อาทิ คนประจำเรือ ไกด์ รับฟังข้อมูล เพื่อเพิ่มและตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวด้วย

พ.ต.อ.ภคยศ ทนงศักดิ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉลอง กล่าวว่าขณะนี้การสอบสวนทางตำรวจซึ่งได้ดำเนินคดีกับเจ้าของเรือกัปตันและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีการแจ้งข้อหาในเรื่องความประมาท ในส่วนของการสอบสวนขณะนี้คือจะต้องเร่งกู้เรือฟีนิกส์ให้ได้เพื่อนำเรือขึ้นมาตรวจสอบหาข้อมูลในเรื่องของความสมบูรณ์ของเรือ หรือข้อบกพร่องของเรือ จึงจะสามารถตอบโจทย์เพื่อสรุปหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเรือล่มได้

น.ส.วรัทยา คงเลิศวรากร ผู้ชำนาญงานอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภูเก็ต รายงานว่า การจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย บริษัทกรุงเทพประกันภัย ดำเนินการจ่ายให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตแล้ว 46 รายยังมี 1 รายที่ยังไม่ได้ดำเนินการจ่ายเงินเนื่องจากเลขบัญชีของผู้รับผลประโยชน์มีความคลาดเคลื่อน อยู่ระหว่างการประสานขอเลขบัญชีใหม่

นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า
ในส่วนของกองทุนเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการจ่ายให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตแล้ว 42 ราย และในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 จะดำเนินการโอนจ่ายเงินเยียวยาอีกจำนวน 4 ราย และมี 1 รายที่ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขอเลขบัญชีใหม่

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดระเบียบท่าเทียบเรือ ทั้ง 24 แห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้งผู้จัดการท่าเทียบเรือทั้ง 24 แห่ง เพื่อทำหน้าที่ควบคุมมาตรการความปลอดภัยในการปล่อยเรือและผู้โดยสารที่เดินทางท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้จังหวัดจะจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อออกไปสุ่มตรวจเรือและนักท่องเที่ยว ในทะเลอันดามัน พร้อมทั้งให้ท่าเทียบเรือทั้ง 24 แห่ง ปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐานตามที่จังหวัดกำหนด อาทิ การติดตั้งกล้อง CCTV การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทำความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ทำการเชื่อมโยงเพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ของเรือ นักท่องเที่ยว และโปรมแกรมการเดินทางของเรือ ในส่วนของการพัฒนาท่าเทียบเรืออ่าวฉลองขณะนี้จะมีการเร่งอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูล ที่ออกแบบโดย DEPA และต้องเร่งจะทำโป๊ะเพิ่มเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่มีจำนวนมาก
โดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วางแผนเร่งปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง ตั้งงบประมาณ144,034,000 บาท ล้านบาท ดำเนินการ 9 โครงการ เพื่อเพิ่มมาตรการ ศักยภาพในการรักษาความปลอดภัยพร้อมรองรับการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอ แผนงาน/โครงการของ จังหวัดภูเก็ต ที่จะเสนอ ต่อการประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดชุมพร-ระนอง ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 โดย ขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต ในปีงบประมาณพ. ศ. 2561-2562 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 508,110,000 บาท เพื่อให้การเฝ้าระวังและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและเรือประมงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลอ่าวฉลอง “Marine Surveillance and Assistance Center ; Chalong Bay:Phuketdisaster มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบูรณาการการบริหารจัดการด้านการเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในจังหวัดภูเก็ตทั้งด้านการจัดการพื้นที่/งบประมาณ/เครื่องมือ/เทคโนโลยีและบุคลากรให้สามารถจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกันภายในจังหวัดภูเก็ต, เพิ่มศักยภาพศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ตป้องกันอุบัติภัยและลดภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สัญจรไปมาในทะเล (Disaster Prevention Mitigation) , เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป( Safety and Security) รวมถึงสร้างมาตรฐานและคุณภาพของการเดินทางท่องเที่ยวในทะเลให้นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย Standard and Quality of Safety Precaution) โดยมีพื้นที่เป้าหมาย เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ในพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเชื่อมโยงให้ความช่วยเหลือกับท่าเทียบเรืออื่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ในเรื่องนี้นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าภายหลังการเกิดเหตุรัฐบาลไทยให้ความสำคัญของการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตที่เป็นจังหวัดที่สร้างรายได้ให้กับประเทศสูงสุดดังนั้นการลงทุนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางทะเลให้กับจังหวัดถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.