จ.ภูเก็ต รณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กต่ำกว่า 5 ขวบ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ธ.ค. 52  ณ ห้องประชุม 1 (ทุ่งคา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอจังหวัดภูเก็ต พ.ศ 2552 โดยมี นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายตรี  กล่าว่า  การรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอจังหวัดภูเก็ต พ.ศ 2552 เป็นปีที่ 16 เพื่อเร่งรัดการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากประเทศไทย โดยให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้รับการหยอดวัคซีนโปลิโอเสริมครบ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 และครั้งที่ 2 วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานอายุต่ำกว่า 5 ปี ทุกคน ไปรับวัคซีนโปลิโอฟรี ได้ที่โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล คลินิกเอกชนที่มีป้ายหยอดวัคซีนโปลิโอ และจุดหยอดวัคซีนโปลิโอในชุมชน สำหรับบุตรหลานที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ที่อยู่ในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเข้าไปหยอดวัคซีนให้เด็กทุกคน

จากการที่สมัชชาองค์การอนามัยโลกได้ประกาศเป้าหมายที่จะกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้การกวาดล้างโปลิโอเป็นเป้าหมายสาธารณสุขที่สำคัญ จังหวัดภูเก็ตจึงดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่มีพันธกิจร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งผลดังการดำเนินงานทำให้ประเทศไทยไม่พบผู้ป่วยโปลิโอเป็นเวลานานกว่า 12 ปี แต่ในปัจจุบันสถานการณ์โปลิโอทั่วโลกยังไม่น่าวางใจ เพราะยังคงมีการระบาด ของโรคอยู่ใน 4 ประเทศ คือ ไนจีเรีย อินเดีย ปากีสถาน และอัฟกานิสถาน รวมทั้งประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ปลอดจากโปลิโอแล้ว กลับมีการระบาดใหม่ ได้แก่ บังกลาเทศ เนปาล อินโดนีเซีย และพม่า

ดังนั้นในสภาวการณ์ที่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโปลิโอจากภายนอกประเทศและอาจเกิดการระบาดได้ จังหวัดภูเก็ตจึงมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโปลิโอ เนื่องจากแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่มักรับวัคซีนไม่ครบถ้วน อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต

อีกทั้งปี 2550-2552 พบการระบาดของโรคหัดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ทั้ง 3 อำเภอ จึงจำเป็นต้องมีการณรงค์ ให้วัคซีนโปลิโอแก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพื่อให้มีภูมิต้านทานต่อโรคสูงเพียงพอที่จะป้องกันการแพร่เชื้อโปลิโอชนิดก่อโรคจากภายนอนประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ เด็กในพื้นที่เกาะ ชุมชนแออัด แรงงานก่อสร้าง แรงงานรับจ้าง แรงงานประมง และแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานต่างด้าวมักเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ จึงได้มีการขยายวัคซีนครอบคลุมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งการรณรงค์ฯ เป็นโอกาสในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับเด็กกลุ่มนี้ และยังเป็นการป้องกันการนำเชื้อโปลิโอถ่ายทอดสู่เด็กไทย  นายตรี กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.