พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันต่ำกว่าสายสะพาย

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันต่ำกว่าสายสะพาย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2558 และปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร์เทพยวรางกูร แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ นำโดย นายแพทย์จิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธี

ในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชันต่ำกว่าสายสะพายต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ถือว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันได้ว่า ตลอดระยะเวลาการรับราชการที่ผ่านมานั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ต่อหน้าที่ และได้มีส่วนช่วยให้งานราชการโดยรวมมีผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในปี 2558 และปี 2560 รวมทั้งสิ้น 66 ราย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.