การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ต

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น ประธาน การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม


นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวไทยจีน และคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยววัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม เมี่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะทำงานการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่ม จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีคณะทำงานประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน,คณะกรรมการอำนวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ,คณะทำงานฝ่ายพิธีกรรม,คณะทำงานฝ่ายต้อนรับ,คณะทำงานฝ่ายสถานที่,คณะทำงานการจราจรและความปลอดภัย,คณะทำงานฝ่ายการแพทย์และพยาบาล,คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสายสัมพันธ์ไทยจีน,คณะทำงานฝ่ายรักษาความสะอาดและคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
โดยกำหนดจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรม จิตอาสา มีพิธีทางศาสนา และกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล ณ บริเวณสวนสาธารณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย มีกำหนดการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เปิดมณฑลศาสนพิธีมหายาน เจริญพระพุทธมนต์ถวายพุทธฎีกาน้อมอัญเชิญพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า,พระอาทิตตาพุทธเจ้า ,พระไภยสัชคุรุพุทธเจ้า, พระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ เสด็จมาเป็นพุทธประทานเพื่อปลดลาวดวงวิญญาณพี่น้องชาวจีนผู้ประสบอุบัติภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561, เวลา 10.30 น.เจริญพระพุทธมนต์มหายานถวายเครื่องสักการะและโภชนาการภัตตาหารเจแด่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

เวลา 11.00 น.เจริญพระสูตรมหายานอ่านประกาศรายชื่อพี่น้องชาวจีนที่มีเสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางทะเล, เวลา 13.30 น.เจริญพระพุทธมนต์มหายานสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิมโพธิสัตว์โปรดเหล่าดวงวิญญาณ (กวนอิมเก็ง), เวลา 14.30 น.สวดขมากรรมสูตร “จุติสุขาวดีโลกธาตุ(หนี่ต่อฉ่ำ), เวลา 15.30 น.พิธีนำดวงวิญญาณเวียนธูปรอบสุวรรณเจดีย์และสระสัตตบงกช(โอยป๋อถะ-โอยโหน่ยตี้)
เวลา 16.30 น. เจริญพระสูตรสังเวยเครื่องเซ่นไหว้พลาผลและโภชนาการอาหารเจแก่เหล่าดวงวิญญาณ
เวลา 17.39 น. พิธีกรรมทางศาสนา รวมถึงพิธีกงเต็ก และพิธีทางศาสนา 4 ศาสนาประกอบด้วย
ศาสนาพุทธ,ศาสนาคริสต์,ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาซิกข์

ส่วนวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 05.00 น.กิจกรรมเดินวิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนณบริเวณสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต, เวลา 18.00 น. พิธีถือศีลกินผักสดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตการแต่งกายนุ่งขาวห่มขาว, เวลา 19.30 น. จุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต
โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน แต่งกายชุดสีขาวร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ตในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.