ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า

วันที่ 15 ส.ค. 61 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุทัศน์ แก้วมูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและคณะกรรมการ เข้าร่วม


นายถาวรวัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตดำเนินการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีผู้ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 5 คนโดยแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษาจำนวน 2 ทุนและทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 ทุน ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนในเรื่องต่าง ๆ เช่น ผู้ได้รับทุนมีครอบครัวยากจนมีความประพฤติดี

ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนในระดับเกณฑ์ผ่านของสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดภูเก็ตมีผู้เสนอขอรับทุนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา แบ่งเป็น ทุนระดับประถมศึกษาจำนวน 19 คน ทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 11 คน ส่วนเยาวชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เป็นทุนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 9 คน

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการจะได้มีการคัดเลือกนักเรียนตามที่ทางมูลนิธิได้มีระเบียบหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 5 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน 2 ทุนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 ทุนซึ่งทุนที่ทางมูลนิธิฯ มอบให้จะเป็นทุนต่อเนื่องแต่หากนักเรียนทำผิดหลักเกณฑ์ก็จะมีการพิจารณายกเลิกต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.