ทัพเรือภาคที่ 3 ฝึกอบรมพนักงานประจำเรือ พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล

ทัพเรือภาคที่ 3 ฝึกอบรมพนักงานประจำเรือ พนักงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล

วันที่ 14 ส.ค. 61 ที่ทัพเรือภาคที่ 3 พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลให้กับพนักงานประจำเรือและพนักงานบริษัทด้านการท่องเที่ยว โดยมีพนักงานประจำเรือและพนักงานบริษัทด้านธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเล และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พล.ร.ท. สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนับว่ามีความสำคัญสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายหมื่นบาท ดังนั้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางทะเลจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ทัพเรือภาคที่ 3 จึงกำหนดจัดการฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลให้กับพนักงานประจำเรือและพนักงานบริษัทด้านการท่องเที่ยวในวันนี้ขึ้น เพื่อฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลให้กับพนักงานประจำเรือและพนักงานบริษัทด้านธุรกิจการท่องเที่ยวให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานและหลักปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันให้มีความเข้มแข็ง โดยกำหนดการอบรมจัดขึ้น 2 วันในระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2561

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.