ภูเก็ตประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ภูเก็ตประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

วันที่ 14 ส.ค. 61 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (โต๊ะข่าวภูเก็ต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ครั้งที่ 10/2561 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 3 อำเภอยังคงมีอยู่ โดยยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คือ พืชกระท่อม รองลงมา ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และเฮโรอีน ตามลำดับ

ในส่วนของอำเภอเมืองพบว่ามีการลักลอบค้ายาเสพติดโดยติดต่อซื้อขายกันทางโทรศัพท์พฤติการณ์ของผู้ขายจะนำยาเสพติดไปทิ้งไว้ที่จุดนัดพบจากนั้นผู้ซื้อจะมารับสินค้าโดยผู้ซื้อและผู้ขายจะไม่พบปะกันโดยตรง ส่วนการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ยังคงใช้การลำเลียงผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์ของผู้ประกอบการไปรษณีย์เอกชนถึงร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ค้ายาเสพติดได้เปลี่ยนรูปแบบของยาเสพติดจากเม็ดสีส้มมาเป็นเม็ดสีฟ้า

สำหรับพื้นที่อำเภอกระทู้ พบยาเสพติดมีการแพร่ระบาดในกลุ่มนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตองเพิ่มมากขึ้น ส่วนพื้นที่อำเภอถลางมีการแพร่ระบาดยาเสพติดใน 11 หมู่บ้าน โดยผู้ค้ายาเสพติดจะนำยาเสพติดมาพักเก็บไว้ตามห้องเช่าต่างๆ กลุ่มเสี่ยงที่ใช้ยาเสพติด คือ กลุ่มวัยทำงาน ได้แก่ อาชีพ ผู้ขับขี่รถ ,พนักงานโรงแรมและแรงงานต่างด้าว

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดไม่ได้ลดลง อยู่ในภาวะที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นการขนส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุทางไปรษณีย์ ขอให้สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ตแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตรวจสอบการให้บริการรับ-ส่งพัสดุทางไปรษณีย์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องปรามป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่าน ระบบขนส่งทางไปรษณีย์ พร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังยาเสพติดประเภทเฮโรอีนให้มากขึ้น เนื่องจากในระดับประเทศเฮโรอีนมีแนวโน้มแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.