การติดตั้งระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลกะรน

การติดตั้งระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลกะรน

วันที่ 7 ส.ค. 61 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน เป็นประธานในการหารือกับบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่องการติดตั้งระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดของเทศบาลตำบลกะรน โดยมีนายชัยยุทธ โรจนพิทยากุล ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.ภูเก็ต ผู้บริหารเทศบาลตำบลกะรนและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริการลูกค้า กสท. ภูเก็ต เข้าร่วม

นายทวี กล่าวว่า ตามที่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการติดตั้งระบบ Software Application สำหรับระบบ Hybrid Video Analytic (HVA) และระบบ Application อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุปกรณ์ Server ของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยทำการเชื่อมต่อไปยังระบบกล้องวงจรปิดของส่วนเทศบาลตำบลกะรนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกะรนได้เข้าใจในระบบการใช้งานเพื่อให้การทำงานของกล้องวงจรปิดมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.