สำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต เปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ

สำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต เปิดสำนักงานใหม่อย่างเป็นทางการ

วันที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.จังหวัดภูเก็ต แห่งใหม่) ถนนหลวงพ่อ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต (แห่งใหม่) โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับฯ พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ปิ่นภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต ,ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ,หัวหน้าส่วนราชการ,ชมรมประกันภัยจังหวัดภูเก็ต ,ประธานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กล่าวว่า จากภารกิจของสำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนของสำนักงาน คปภ. ที่มีภารกิจสำคัญในการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. จังหวัดภูเก็ต การบูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์อุบัติภัยที่สำคัญๆ อาทิ การเกิดเหตุการณ์สึนามิ ปี พ.ศ. 2546 โดยสำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต และตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านการประกันภัยหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบความเสียหายของผู้ประกอบการ ธุรกิจโรงแรม และประสานงานบริษัทประกันภัยเร่งรัด ให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยเร็ว ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาล รวมทั้งเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จากกรณีเกิดเหตุการณ์เรือโดยสารบรรทุกนักท่องเที่ยวชาวจีนล้มจำนวน 3 ลำ คือ เรือฟีนิกซ์ เรือเซเรนาต้า และเจ็ตสกี ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากเกาะเฮและเกาะราชา เพื่อไปยังท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เหตุเกิดบริเวณแหลมโม่ง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวน 47 ราย โดยสำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งบริษัทประกันภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องข้อมูลความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารหลักฐานต่างๆ ประกอบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จนทำให้ในขณะนี้บริษัทประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตจำนวน 33 ราย สำหรับกรณีของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตและอยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 14 เกิดจากสาเหตุเลขที่บัญชีผิดพลาดจำนวน 4 ราย และอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานจำนวน 10 ราย

ทั้งนี้ ในช่วงท้าย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้กล่าวต่อไปว่า การประกันภัยถือว่ามีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตนั้นมีอัตราการถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิต ต่อประชากร อยู่ที่ร้อยละ 41. 29 ถือเป็นจังหวัดที่มีผู้ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตสูงสุด ในภาคใต้และสูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ จะเห็นได้ว่าประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.