ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหน่วยงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหน่วยงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 ส.ค. 61 เวลา 08.00 น. ที่ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นำ นายสนิท ศรีวิหค , นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว , ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการพลเรือน, ตุลาการ ,ทหาร ,ตำรวจ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สามารถ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ ณ โต๊ะลงนามถวายพระพร อาคารคอซิมบี้ โถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561

โอกาสนี้จังหวัดภูเก็ต ขอ เชิญชวนประชาชนชาวทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 07.00 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 87 รูป ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี(ลานมังกร) เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นอกจากนี้ในเวลา 17.00 น. ก็จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำหรับการแต่งกายเข้าร่วมงานทั้ง 3 พิธี ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สวมเครื่องแบบปกติขาว ,ประชาชนทั่วไป สุภาพบุรุษ สวมเสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อนและสุภาพสตรี สวมชุดไทย ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน ในส่วนของนักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงานองค์กรเอกชน สวมชุดเครื่องแบบตามสังกัดและในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน ตอลดเดือนสิงหาคม 2561 เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด และร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีพระแม่เจ้า เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.