รองประธาน สนช. คนที่ 1 และคณะมอบเรือคายัค

รองประธาน สนช. คนที่ 1 และคณะมอบเรือคายัค

เวลา 10.00 น. วันที่ 1 ส.ค. 61 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางธันยรัศมิ์ อัจฉริยะฉาย ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 และคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบเรือคายัค จำนวน 5 ลำ มูลค่า 152,500.บาท กับท่องเที่ยวชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ. ภูเก็ต เพื่อใช้ดำเนินการในกิจกรรมท่องเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทางจังหวัดต้องการพัฒนาและยกระดับให้บ้านท่าฉัตรไชย เป็นจุด Landmark ของจังหวัดภูเก็ต ด่านแรกเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดภูเก็ตและบ้านท่าฉัตรไชย ชุมชนมีความพร้อม มีการระเบิดขากภายใน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนที่มีศักยภาพมีความเหมาะสม โดยที่ผ่านมาภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่รู้จักกันในเรื่อง ชายหาด ชายทะเล sand sea sun เท่านั้น มิติอื่นยังไม่ได้หยิบมาขาย อาทิเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของวิถีชุมชนด้านสถาปัตยกรรม อาหารและระบบนิเวศซึ่งเป็นเครือข่ายระบบนิเวศป่าชุมชนที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวมาที่ภูเก็ต จะเพิ่มเวลาอยู่ให้นานมากขึ้น เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ รองรับ โดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้มีธนาคารปูม้าล่องเรือคายัคชมธรรมชาติอุโมงค์ต้นไม้ ป่าชายเลน ที่จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

ด้าน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง สนช. คนที่ 1 กล่าว ถึงวัตถุประสงค์ที่เดินทางมามอบเรือคายัคให้กับชุมชนท่องเที่ยวครั้งนี้ว่า ได้ทราบข้อมูลว่า ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชย ยังขาดแคลนเรื่องของอุปกรณ์ที่พี่น้องอยากได้คือเรือคายัคที่จะนำพานักท่องเที่ยวลงชมอุโมงค์ไม้โกงกางชมป่าชายเลนซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงเหลืออยู่ ในพื้นที่แห่งนี้และเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พี่น้องช่วยกันดูแลไว้ จึงรู้สึกมีความประทับใจในการที่ชาวบ้านท่าฉัตรไชยได้รวมตัวกันเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะพัฒนาพื้นที่ของบ้านท่าฉัตรไชยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีความต่างกับพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆในจังหวัดภูเก็ต จึงได้ระดมทุนจากสมาชิก สนช. จัดซื้อเรือคายัคได้จำนวน 5 ลำ นำมามอบให้กับท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย ในวันนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน พร้อมกันนี้ได้ขอให้พี่น้องชุมชนมาองเที่ยวได้ช่วยกันรักษาต่อยอดและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนตลอดไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.