จังหวัดภูเก็ตจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

จังหวัดภูเก็ตจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่แขวงอัดตะปือและแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชาว สาเหตุจากเขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย แตก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ สนับสนุนให้มีการฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคเงิน / สิ่งของใหม่ ได้มาตรฐาน (หลีกเลี่ยงสิ่งของใช้แล้ว) / สิ่งของจำเป็นเช่นเต็นท์ สุขาสำเร็จรูป ยารักษาโรค เป็นต้น ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 อาคารคอซิมบี้ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-218444 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือโอนเงินไปที่ บัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป.ลาว” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067-0-12886-4

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.