กอ.รมน.ภูเก็ตประกาศกำหนดแนวทางในการจัดทำแผน

กอ.รมน.ภูเก็ตประกาศกำหนดแนวทางในการจัดทำแผน

วันที่ 31 ก.ค. 61 ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ร.ต.บวร มัทวานุกูล รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการท่าเรือต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนและจัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการควบคุม ดูแล ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟูสถานการณ์ที่เป็นภัยและที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวและนักท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมั่นและเกิดผลในทางส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยวและการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งหลังจากที่ได้มีการประกาศดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบท่าเทียบเรือทุกแห่งที่ใช้ในการบริการนักท่องเที่ยวทั้งท่าเทียบเรือของรัฐบาล เอกชน โดยได้มีการสั่งการให้ทุกท่าเทียบเรือต้องดำเนินการตามที่ทางจังหวัดกำหนดในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้งกล้อง CCTV การติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงแนวทางต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การตรวจอุปกรณ์และคนประจำเรือ เป็นต้น


ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ของคณะกรรมการจำนวน 3 ชุดพบว่ามีหลายท่าเรือที่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งหลังจากนี้ทุกท่าเรือจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำอยู่ทุกท่าเพื่อตรวจสอบและคุมเข้มก่อนที่จะมีการปล่อยเรือให้ออกจากท่าเรือ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.