อุตสาหกรรม จ.ภูเก็ต ถ่ายโอนภารกิจแก่เทศบาลทั้ง 9 แห่ง

เมื่อเวลา 08.45 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนัก งานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ 2535 ให้แก่เทศบาล (ครั้งที่ 2) และรับส่งมอบเอกสารการถ่ายโอนภารกิจ โดยมีนายอภิชัย อมรพิสุทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายอภิชัย กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำแผนการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติ โรงงาน พ.ศ 2535และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2.) พ.ศ.2551 จัดทำแผนการถ่ายโอนตามขั้นตอนและวิธีการรวมทั้งแนวทางการถ่ายโอน ระยะเวลาดำเนินการแก้ไขปัญหา กฎหมาย และแผนฝึกปฏิบัติอบรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้นั้น    สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้เทศบาลที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ 2535 ให้แก่เทศบาล (ครั้งที่ 2) และรับส่งมอบเอกสารการถ่ายโอนภารกิจฯให้แก่เทศบาลที่เข้ารับการถ่ายโอนภารกิจ ทั้งหมด 9 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิต เทศบาลตำบลเชิงทะเล เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x